Temperatūra Jēkabpilī -°;
Vakances

Vakances

PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” piedāvā darbu pamatdarbības struktūrvienības vadītājam uz nenoteiktu laiku

Darba pienākumi:

 • Plānot, organizēt un vadīt struktūrvienības (katlu māju Variešu pagastā Variešu ciemā, Mežāres pagastā Mežāres ciemā, Ābeļu pagastā Brodu ciemā, Kūku pagastā Kūku ciemā ) darbu siltumenerģijas ražošanas un pārvades nodrošināšanai.
 • Nodrošināt nepārtrauktu pakalpojuma (siltumenerģijas ražošana un pārvade) sniegšanu un kurināmā resursu racionālu izmantošanu.
 • Plānot un vadīt ikdienas komerciālos darījumus.
 • Kontrolēt piegādātā kurināmā apjomu un kvalitāti
 • Piedalīties struktūrvienības darbinieku atlasē un veikt jauno darbinieku apmācību.
 • Ievērot un kontrolēt darba aizsardzības, iekšējās kārtības un citu noteikumu ievērošanu struktūrvienībā, veikt vai organizēt atbilstošu instruktāžu.
 • Nodrošināt ražošanas iekārtu un instrumentu uzturēšanu kārtībā, plānot un organizēt remontdarbu un tehnisko apkopju veikšanu

Mēs piedāvājam:

 • Algu 1800 EUR
 • Dienesta automašīnu
 • Papildatvaļinājumu saskaņā ar darba līgumu un darba koplīgumu
 • Veselības apdrošināšanas polisi pēc 3 nostrādātiem mēnešiem
 • Kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas

Obligātās prasības:

 • Vismaz 1. līmeņa augstākā profesionālā izglītība
 • Vismaz 2 gadu pieredze ražošanas procesu vadīšanā
 • Valsts valodas prasme B2 līmenis
 • B kategorijas autovadītāja apliecība

Kontaktinformācija: