Temperatūra Jēkabpilī -°;
Informācija par ziedojumiem un dāvinājumiem

Informācija par ziedojumiem un dāvinājumiem

SIA “Jēkabpils siltums”, kā publiskas personas kapitālsabiedrībai pastāv ierobežojumi dāvinājumu (ziedojumu) veikšanai saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu un likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem".  SIA "Jēkabpils siltums" neveic dāvinājumus (ziedojumus).