Temperatūra Jēkabpilī -°;
Pārskats par 2022.gadu

Pārskats par 2022.gadu