Temperatūra Jēkabpilī -°;
Energopolitikas pārvaldība