Temperatūra Jēkabpilī -°;
Pakalpojumi

Pakalpojumi 

Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators) :

  • elektroenerģijas ražošana (kods 35.11);

  • elektroenerģijas tirdzniecība (kods 35.14);

  • tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (kods 35.30);

  • cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (kods 43.22);

  • citu inženiersistēmu montāža (kods 43.29);

  • kravu pārvadājumi pa autoceļiem (kods 49.41);

  • cauruļvadu transports (kods 49.50).