Temperatūra Jēkabpilī -°;

Sazinies ar mums

Jūsu dati ir drošība! Mums Jūsu kontaktinformācija ir nepieciešama, lai varētu sniegt Jums atbildi.

Rekvizīti

SIA „Jēkabpils siltums“
Nameja iela 4a, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201

Reģistrācijas numurs: 40003007778
AS SEB banka, Kods: UNLALV2X
Konts: LV59 UNLA 00090005 0800 8

E-pasts jekabpilssiltums@jekabpilssiltums.lv

Tālrunis: 65233100
Fakss: 65220710

 

DARBA LAIKS

Pirmdiena: 8.00-18.00

Otrdiena: 8.00-17.00

Trešdiena: 8.00-17.00

Ceturtdiena: 8.00-17.00

Piektdiena: 8.00- 16.00

Pusdienu pārtraukums  12.00-13.00

BANKU NORĒĶINU KONTI


AS SEB Banka
Konts: LV59UNLA0009000508008
Kods:   UNLALV2X


AS “Swedbank” 
Konts:  LV19HABA0551000368372
Kods:   HABALV22


AS “Citadele banka”
Konts:  LV67PARX0002664630012
Kods:   PARXLV22


AS "Luminor Bank"
Konts:  LV78RIKO0002010900463
Kods:   RIKOLV2X

Kontakti saziņai

Raits Sirmovičs

Valdes loceklis

Raits Sirmovičs

Juris Broņka

Tehniskais direktors, prokūrists

Juris Broņka

Oļegs Dubiņins

Siltumtīklu apkalpošanas pamatdarbības struktūrvienības vadītājs

Oļegs Dubiņins

Ainārs Gulbinskis

Pamatdarbības struktūrvienības vadītājs (Tvaiku ielas katlumāja)

Ainārs Gulbinskis

Aleksandrs Kitovs

Pamatdarbības struktūrvienības vadītājs (Celtnieku ielas katlumāja, Dārzu ielas, Ķieģeļu ielas un Rīgas ielas 237 un 104 katlumājas)

Aleksandrs Kitovs

Lietvede/ekonomiste

Lietvede/ekonomiste

Valdes referente

Valdes referente

Galvenā grāmatvede

Galvenā grāmatvede

Grāmatvedība

Grāmatvedība

Juriste

Juriste

Vides inženieris

Vides inženieris

Darba drošības speciālists

Darba drošības speciālists

Elektroinženieris

Elektroinženieris

Elektroinženieris

Medijiem

Jēkabpils siltums - logo

Jēkabpils siltums logo (png)

Jēkabpils Siltums - logo

Jēkabpils siltums logo (svg)

Jēkabpils siltums logo (pdf)