Temperatūra Jēkabpilī -°;
Veidlapas

Veidlapas

Atskaite jāiesniedz gadījumos, kad siltumenerģijas pakalpojuma sniedzējs SIA "Jēkabpils siltums" pakalpojuma saņēmējam pieprasa sniegt informāciju par iepriekšējā norēķinu periodā īpašumā patērēto siltumenerģiju.