Temperatūra Jēkabpilī -°;
Ziņojiet mums karstā ūdens pēdējo skaitītāja rādījumu

Ziņojiet mums karstā ūdens pēdējo skaitītāja rādījumu

Karstā ūdens skaitītāju rādījumi katru mēnesi (par kārtējā mēnesī patērēto karsto ūdeni) obligāti ir jāziņo tieši SIA “Jēkabpils siltums”, laika posmā no mēneša 25. datuma līdz nākamā mēneša 1. datumam!

To var izdarīt:
•    izmantojot Bill.me platformu,
•    veicot internetbankā siltumenerģijas rēķina apmaksu (maksājuma uzdevumā norādot klienta numuru, dzīvokļa adresi un karstā ūdens skaitītāja pēdējo rādījumu),
•    veicot maksājumu SIA "MAXIMA Latvija" veikalos Jēkabpilī. Šajā gadījumā uz vietas nodot karstā ūdens patēriņa rādījumu nav iespējams, tādēļ klientiem lūgums informāciju par karstā ūdens patēriņu ziņot uzņēmuma speciālistiem, zvanot pa tālruni 652-20711 vai 652-34800.

Īpaši aicinām klientus izmantot Bill.me platformu! Tā ir viegla  un ērta lietošanai!