Temperatūra Jēkabpilī -°;
Jaunumi
Novembrī pabeigts projekts “Fosilā kurināmā aizstāšana Ķieģeļu ielā, Jēkabpilī”

Novembrī pabeigts projekts “Fosilā kurināmā aizstāšana Ķieģeļu ielā, Jēkabpilī”

Paziņojumi / 17:10, 21.Decembris, 2023 / Autors: Jēkabpils Siltums / Skatīts: 125 reizes

2023. gada  28. novembrī  ekspluatācijā tika nodots objekts “Fosilā kurināmā aizstāšana Ķieģeļu ielā, Jēkabpilī” (Nr. 4.3.1.0/22/A/013).

Projekta realizācijas mērķis ir veicināt vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, aizstājot centralizētā siltumapgādes sistēmā izmantotos fosilos energoresursus ar AER, tādā veidā nodrošinot nepārtrauktu un stabilu siltumenerģijas piegādi esošiem patērētājiem, kā arī nodrošināt siltumenerģijas tarifa prognozējamību un stabilitāti ilgtermiņā. 

Projekta rezultātā tika uzbūvēta jauna, efektīva un moderna katlu māja.
Katlumājas projektēšanu, būvniecību un autoruzraudzību veica Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JĒKABPILS PMK". Būvuzraudzību objektā veica SIA "MARČUKS".
Katlu mājā uzstādīts šķeldas apkures katls ar kopējo jaudu 1,5 MW ar pilnībā automatizētu attālināmi vadāmu vadības sistēmu. Šķeldas padeve no kurināmā noliktavas ar kustīgo grīdu palīdzību nonāk uz transportieriem, kuri to nogādā biomasas tvertnē pirms kurtuves, tālāk hidrauliski darbināms mehānisms to nogādā kurtuvē, kurā, notiek efektīva šķeldas sadedzināšana, iegūstot maksimāli iespējamo enerģiju. Pateicoties uzstādītajām attīrīšanas ierīcēm atmosfērā tiek izvadītas maksimāli attīrītas, apkārtējo vidi saudzējošas dūmgāzes, kuru sastāvs atbilst normatīvos paredzētajām vērtībām. Šķelda katlu mājai tiek piegādāta ar slēgtas kravas kastes autotransportu, kas transportēšanas un šķeldas izkraušanas procesā nepieļauj vides piesārņojumu ar putekļiem un gružiem. Pelnu izlādes un siltumnesēja sistēmu papildināšanas procesi ir pilnīgi automatizēti. Katla agregātā iebūvēta automātiskā pelnu savākšanas sistēma, kura ar transportieri novada pelnus uz slēgtu konteineri. 
Projekts “Fosilā kurināmā aizstāšana Ķieģeļu ielā, Jēkabpilī”, tika realizēts izmantojot Eiropas Savienības un Kohēzijas fonda līdzfinansējumu. Projekta kopējās izmaksas sastāda 2218259.14 euro ar PVN, no kuriem 427067 EUR ir Kohēzijas fonda finansējums.

 Lai projektu varētu realizēt veiksmīgi, Jēkabpils novada pašvaldība nepieciešamajam līdzfinansējumam ir sniegusi galvojumu kapiltālsabiedrībai aizņēmuma saņemšanai. SIA “Jēkabpils siltums” noslēdzis Aizdevuma līgumu ar Valsts kasi uz 20 gadiem.
Īsā laika posmā ir ieguldīts apjomīgs un pārdomāts darbs, lai uzņēmuma klienti varētu saņemt siltumenerģiju, kas saražota no videi draudzīga kurināmā – koksnes šķeldas. Jaunas un videi draudzīgas katlumājas būvniecība atspoguļo Sabiedrības apņemšanos rūpēties par ilgtspējīgu nākotni. 


SIA “Jēkabpils siltums”
 

Ieteikt citiem: