Temperatūra Jēkabpilī -°;
Jaunumi
Paziņojums par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu

Paziņojums par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu

Paziņojumi / 11:56, 2.Janvāris, 2024 / Autors: Jēkabpils Siltums / Skatīts: 340 reizes

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 13.punktu, 66. panta trešo daļu, 68.panta pirmo daļu, 70.panta pirmo daļu, 107.panta otrās daļas 10.punktu, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” valde paziņo, ka 16.01.2024. plkst. 16.00 tiek sasaukta Ārkārtas dalībnieku sapulce. Dalībnieku sapulces norises vieta: Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:
1.Par budžeta un investīciju plāna 2024. gadam apstiprināšanu.
2.Par Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums”  VTDS grozījumiem.                  
3.Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums”  pakalpojumu pašizmaksu.                     
4.Citi jautājumi.

Sapulces norisē var tikt izmantots videokonferences sarunu rīks un sēde attālinātā veidā tiešsaistes režīmā Teams platformā šādos gadījumos:
ja sēde klātienē nevar notikt epidemioloģiskās situācijas dēļ;
ja sēdi dalībnieks klātienē nevar apmeklēt veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ;
ja pašvaldības teritorijā izsludināta ārkārtēja situācija (plūdu vai citu dabas stihiju dēļ).


Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils siltums” valdes loceklis  Raits  Sirmovičs

Ieteikt citiem: