Temperatūra Jēkabpilī -°;
Jaunumi
Pabeigts projekts “Fosilā kurināmā aizstāšana un efektivitātes paaugstināšana Tvaika ielā, Jēkabpilī”

Pabeigts projekts “Fosilā kurināmā aizstāšana un efektivitātes paaugstināšana Tvaika ielā, Jēkabpilī”

Paziņojumi / 12:38, 27.Decembris, 2023 / Autors: Jēkabpils Siltums / Skatīts: 348 reizes

“Fosilā kurināmā aizstāšana un efektivitātes paaugstināšana Tvaika ielā, Jēkabpilī”

Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielā 4 uzbūvēta un pieslēgta centralizētās siltumapgādes sistēmai ar koksnes šķeldu kurināma katlu māja ar kopējo jaudu 10 MW ( tajā skaitā 2 MW dūmgāzu kondensatorā atgūto).

 Katlu mājas būvprojekta izstrādi,  iekārtu un materiālu piegādi, būvniecības darbus, ieregulēšanu un objekta nodošanu ekspluatācijā veica uzņēmējs, SIA “Mapri Būve”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103809274, juridiskā adrese: Dzelzavas iela 120 G, Rīga, LV-1021.

Katlu mājā ir uzstādīts firmā Kohlbach (Austrija) ražots katls , firmā Scheuch ( Austrija ) ražoti dūmgāzu kondensators un elektrostatiskais dūmgāzu attīrīšanas filtrs.

Katlu mājai izveidota kurināmā noliktava ar pilnībā automatizētu biomasas padeves sistēmu.

Tajā uzstādītas nepieciešamās palīgiekārtas un aprīkojums katlu mājas automatizētai darbībai un darbības attālinātai kontrolei.

Ir sasniegts Projekta realizācijas mērķis - aizstāta fosilo resursu izmantošana ar AER(atjaunojamiem energo resursiem) un uzlabota katlumājas darbības efektivitāte, nodrošinot nepārtrauktu un stabilu siltumenerģijas piegādi esošiem patērētājiem.

Projekta ietvaros sasniegti šādi ieguvumi:
•Ir aizvietota lielākā daļa fosilā kurināmā ar AER;
• Uzstādīta moderna siltumenerģiju ražojošā vienība ar 10 MW kopējo jaudu;
•Paaugstināta siltumenerģijas ražošanas efektivitāte no AER un to īpatsvars kurināmā bilancē;
•Ir veikta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils siltums" izmaksu optimizēšana;
•Paaugstinājusies siltumapgādes drošība.


Būvuzraudzību objektā veica Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Būves un būvsistēmas”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003592660, juridiskā adrese: Kronvalda bulvāris 10 – 22, Rīga, LV-1010.
Projekts “Fosilā kurināmā aizstāšana un efektivitātes paaugstināšana Tvaika ielā, Jēkabpilī”, tika realizēts izmantojot Eiropas Savienības un Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 9 638 667,48 euro ar PVN, no kuriem 3089000,00 EUR ir Kohēzijas fonda finansējums.
Lai projektu varētu realizēt veiksmīgi, Jēkabpils novada pašvaldība nepieciešamajam līdzfinansējumam ir sniegusi galvojumu kapiltālsabiedrībai aizņēmuma saņemšanai. SIA “Jēkabpils siltums” noslēdzis Aizdevuma līgumu ar Valsts kasi uz 30 gadiem.
Projekts Nr. 4.3.1.0/22/A/037 “Fosilā kurināmā aizstāšana un efektivitātes paaugstināšana Tvaika  ielā, Jēkabpilī” norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

SIA “Jēkabpils siltums”
 

 

Ieteikt citiem: